That’s Why – Phim đồng tính Việt Nam

1,463
Published on 01/29/2021 by

That’s Why là một phim đồng tính Việt Nam nội dung khá hay. Câu chuyện của 2 thế hệ bắt đầu qua cuốn sổ tay và cũng kết thúc qua một trang giấy của cuốn sổ tay. Mối liên kết thời gian là lý do (What’s Why) Khoa và Tâm gặp nhau (cũng là nguyên nhân Khoa lỡ hẹn với Tâm). Nếu liên kết đó bị thay đổi (Khoa của quá khứ không chết cho Tâm được sống tiếp) thì sẽ không có Tâm của tương lai, không có cuộc hội ngộ xuyên không đầy ý nghĩa này.

Category Tag