Y Journey: Stay Like a Local

189
Published on 10/26/2023 by

Hãy cùng mười hai chàng trai trẻ tham gia cuộc hành trình qua sáu câu chuyện ấn tượng trong phim Y Journey: Stay Like a Local dựa trên các địa điểm du lịch ở khu vực phía đông Thái Lan.
Một cách quảng bá du lịch khéo léo của Thái nhỉ.

Category Tag