My Friend Is Still Alive (Bạn tôi vẫn sống)

12,554
Published on 10/01/2019 by

My Friend Is Still Alive (Bạn tôi vẫn sống) tuy không phải là một phim gay Hàn Quốc đúng nghĩa nhưng lại là một câu chuyện tình bạn nam – nam rất cảm động và lấy đi nhiêu nước mắt. Một câu chuyện đầy drama. Hai nhân vật chính của chúng ta đã coi nhau như là những mối tình đầu. Xúc động lắm.

 

Category Tag