Viết tình yêu bằng cục tẩy – My Love Mix-Up! bản Thái Lan

175
Published on 07/09/2024 by

Atom nhút nhát và vụng về phải lòng Matmi, cô gái ngồi cạnh cậu trong lớp. Cậu tuyệt vọng khi mượn cục tẩy của cô và thấy cô viết tên một người khác trên đó là Kongthap. Tệ hơn nữa, Kongthap nhìn thấy tên mình trên cục tẩy mà Atom làm rơi và nghĩ rằng Atom phải lòng mình!

Category Tag