Song Sinh – Twins

1,741
Published on 11/14/2023 by

Người ta nói rằng những cặp song sinh giống hệt nhau được sinh ra từ cùng một quả trứng sẽ có mối quan hệ gắn bó như thể họ là cùng một người. Nhưng không phải với “Sprite” và “Zee”, cặp song sinh giống hệt nhau. Dù đi theo con đường giống vận động viên từ khi sinh ra nhưng cả hai đều muốn là duy nhất!

Category Tag