PRESENT STILL PERFECT – HIỆN TẠI VẪN LUÔN HOÀN HẢO

2,049
https://www.youtube.com/watch?v=PsnrkFbWHro
Published on 06/27/2022 by

Bộ phim sẽ khám phá từng mảnh vỡ từ những trái tim tan vỡ của “Toey” và “Oat”. Họ sẽ phải lựa chọn giữa “đạo đức” và “khát khao”.Tình yêu đáng lẽ phải rất đẹp của họ lại làm tổn thương những người xung quanh. Họ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào ? Hãy cùng tìm ra câu trả lời.
Một bộ phim của Aam Anusorn Soisa-ngim.

Category Tag