HIStory 3 – Ngày hôm ấy

28,203
Published on 11/07/2019 by

“Ngày hôm ấy” – nối tiếp theo sau “Bẫy”, là câu chuyện thứ 2 trong loạt HIStory3..
Mỗi năm HIStory sẽ cho ra 1 loạt series, chúng không chỉ về 1 phim cố định, như năm ngoái HIStory2 bao gồm “Thị Phi” và “Việt Giới”, tất cả đều là siêu phẩm, và mỗi bộ kể về câu chuyện khác nhau, không liên quan đến nhau.

 

Category Tag