Cậu dám chứ? – Dare (Phim ngắn Mỹ)

12,895
https://www.youtube.com/watch?v=bBFOqKQIc18
Published on 02/02/2019 by

Dare – gay short film Tạm dịch: Cậu dám chứ?

Anh chàng Ben thầm thích cậu bạn “Bad Boy” cùng lớp, Johnny. Sau khi đưa Johnny về nhà, mọi thứ diễn ra ở hồ bơi nhà Johnny đã phá vỡ mọi qui tắc và làm thổi bay tâm trí của Ben.

Category Tag