2gether The Movie – Vì Chúng ta là một đôi bản điện ảnh

1,861
Published on 03/09/2022 by

Vì Chúng Ta Là Một Đôi Bản Điện Ảnh – 2gether: The Movie trở thành một “Phiên bản hoàn chỉnh” bằng cách kết hợp 2gether The series & Still 2geth. Trong phiên bản này, người xem sẽ thấy nhiều hơn quan điểm của Sarawat về một số cảnh, chẳng hạn như câu chuyện đằng sau lần gặp đầu tiên của họ và lý do tại sao anh ấy nói: “Hãy tiếp tục nhìn tôi như thế, và tôi sẽ hôn cho đến khi bạn rơi. “Ngoài ra sẽ có “Hidden Scene”, là những cảnh mới được quay để gắn kết câu chuyện lại với nhau. Kết thúc sẽ khác so với series.

Category Tag